佛教 流動版面
 • 你的煩惱不是你的煩惱

  你的煩惱不是你的煩惱:克服日常憂慮,擺脫低潮情緒,Google、Facebook都在實踐的正念現代禪

  電子書售價:NT$ 238

  別讓不存在的煩惱,擋住你發光 日本曹洞宗國際布教使、旅美知名禪僧,赴美17年,教授西方人東方禪學智慧。 全球知名連鎖企業與專業人士都在修練,改善人際迷惘、重拾自信心的靜心處方。

 • 當下了然智慧

  當下了然智慧:無分別智禪修指南

  電子書售價:NT$ 260

  禪修的關鍵及捷徑 在對治沉迷於庸庸碌碌、追東逐西、二元概念的分別心。 本書讓你一刻不遲,真正活在覺醒的當下。

 • 4.5
  心經:通往心經開悟的《心經》

  心經:通往心經開悟的《心經》

  電子書售價:NT$ 315

  如何在這個當代「照見五蘊皆空,度一切苦厄」? 本書引你豁然明白,找到人生力量、掃除一切恐懼 繼《地藏經》之後,作者再次透過通靈訊息,重新詮釋佛法中最人盡皆知,也被視為高深究竟的經典:《般若波羅密多心經》。

 • 4
  武士的宗教

  武士的宗教:中國與日本的禪學

  電子書售價:NT$ 245

  第一本向西方介紹東方禪學之書 忽滑谷快天,日本知名禪學大師,曹洞宗僧侶。 闡述何為禪、何為開悟,如何「修心」與「參禪」。 一切皆依禪而生活,喚醒我們最內部純潔又神聖的智慧,禪師稱為佛心、菩提,或般若。  

 • 阿姜查的禪修世界:慧(第三部)

  阿姜查的禪修世界:慧(第三部)

  電子書售價:NT$ 161

  智慧是從平靜的覺知中產生, 如果我們不持戒、修定,以增長心的力量, 即使讀完整部大藏經,也無法擁有真正的智慧。 看過《阿姜查的禪修世界》第一部""戒""和第二部""定""的人,一定不能錯過它的第三部--《阿姜查的禪修世:慧》,本書是南傳佛教大師阿姜查深刻開示「智慧」的來源。

 • 阿姜查的禪修世界:戒

  阿姜查的禪修世界:戒

  電子書售價:NT$ 154

  將南傳佛教大師阿姜查說法的語錄合輯,共分為戒、定、慧三冊,內容是阿姜查對於「戒、定、慧」的真實體驗,而非只是對經典的詮釋,此為第一部「戒」。 本書深刻釐清一般人對「戒」的排拒和疑惑,其實戒律,是對我們尚不穩定的心予以保護它的目的不是為了掌控,而是讓我們隨時保持覺知和觀照所以,犯戒非關道德的懲罰...

 • 4
  專注力

  專注力:禪修10階釋放心智潛能

  電子書售價:NT$ 175

  世界上沒有比靜坐禪修更能改善我們的專注力。 過動症、注意力無法集中等症狀,都可以透過書中所介紹的十個階段得到戲劇性的改善。 這十個階段,是第八世紀印度佛教聖者蓮花戒,在他的經典作品《修習次第》當中記述的。作者以最完整的描述,作為循序開發專注力的參考架構。

 • 中陰指引

  中陰指引:修習四中陰法教的訣竅

  電子書售價:NT$ 250

  「本書不僅是中陰階段的敘述,更是現世與來生的修持指引。」 本書是西藏佛法大師確吉.尼瑪仁波切融合現代西方觀點與藏傳佛教的深廣義理,精闢講述了四中陰經典教導《正念明鏡》(由策列那措讓卓大師所著)的內容彙整。確吉.尼瑪仁波切簡要且明確地說明每一種中陰,並進一步闡釋每個中陰經歷的體驗,接著則是闡明每...

 • 練習坐,找到心

  練習坐,找到心

  電子書售價:NT$ 210

  所有要走的路、修持之道 都離不開你的心 但是,心在哪裡呢? 自己的心要自己去找 很多事情只要去練習 就能夠養成習慣 找到心,你才能安定下來 獲得真正的快樂,不再煩惱

 • 密勒日巴的老師說

  密勒日巴的老師說:馬爾巴的30個修行忠告

  電子書售價:NT$ 210

  這三十個修行口訣是我曾經學習過 並且修持得到了結果 你這樣去修持的話 相信也能夠有很好的結果 ——密勒日巴尊者

 • 筠州黃檗山斷際禪師傳法心要

  筠州黃檗山斷際禪師傳法心要

  電子書售價:NT$ 80

  [簡介] 希運為南岳懷讓系下百丈懷海的弟子,臨濟宗創立人義玄的法師。此書主旨在於 宣揚“一心即佛”之要義。反覆指明“諸佛與一切眾生,唯是一心,更無別法。 此心無始以來,不曾生,不曾滅,不青不黃,無形無相”,“超過一切限量,名 言縱跡對待,當下便是,動念即乖”。因而認為:“學道人,若欲得成佛,一切 ...

 • 媽祖聖能(上)

  媽祖聖能(上)

  電子書售價:NT$ 240

  不管是在具體、無形的,很多的地球人都已經在自己的領域中注意及努力,人說自助而後人助,人助而後天助,當人類已經有了覺醒,上天必定會給予一條指引的路,以另外一種方式來協助我們及地球,畢竟和諧及平衡還是宇宙架構最大的宗旨。

 • 媽祖聖能(下)

  媽祖聖能(下)

  電子書售價:NT$ 240

  生命是有一定的律動頻率,隨著環境逐漸演化而成,遺傳基因會記錄狀況,決定最後的定案模式,才形成今天各式各樣的物種。不管是具體的、無形的,當人類有了覺醒,上天必定會給予一條指引的路,以另外一種方式來協助我們及地球,畢竟和諧及平衡還是宇宙架構最大的宗旨。

 • 生命太極數-數字觀人術

  生命太極數-數字觀人術

  電子書售價:NT$ 240

  每個人出生落地時,皆承接當天的數字能量,但會因個人累劫福報業力,而呈現高低比例不同。每個數字如同職位般、各司其職,有不同的磁場,影響著每個人內在思維、行動力,透過生命數字,可以協助你更了解自己以及其他人的行為模式。宇宙彌勒佛法要教眾生的,就是改造現有人類的靈魂,人類靈魂改造成功後,進入天界有法身形成...

 • 一生成佛

  一生成佛

  電子書售價:NT$ 90

  佛是真語者,實語者,如語者, 證道成佛乃真真切實可行. 此之所謂 ‘惠眾生以真實之利’. 本書乃ㄧ乘了義, 隨拈一句皆佛之法印, 出家在家可視之為教科書. 世人於此得窺佛法奧義, 行人依之為成佛指南. 佛家言語為中華文化創造了成千上萬的詞彙, 皆好句好辭, 本書文字遂也原汁原味, 遵從佛...

 • 達賴喇嘛:這些事,你應該生氣

  達賴喇嘛:這些事,你應該生氣

  電子書售價:NT$ 224

  有修行或情商高的人就是不能生氣? 生氣是一種執著的表現? 達賴喇嘛提醒世人,不執著不是變冷漠, 反而有時候,你更應該好好生氣。

 • 不動佛

  不動佛:發誓再也不生氣

  電子書售價:NT$ 210

  不動佛法門 能徹底療癒我們嗔恨的情緒 是21世紀最重要的法門 ——第17世大寶法王噶瑪巴

 • 5
  叛逆的佛陀

  叛逆的佛陀:回到真心 莫忘初衷

  電子書售價:NT$ 245

  從叛逆開始,最終愛上整個宇宙,超越傳統形式與概念, 這是幽默、清新的心靈科學!

 • 不枉女身-佛經中,這些女人是這樣開悟的

  不枉女身-佛經中,這些女人是這樣開悟的

  電子書售價:NT$ 384

  女人業障重?多情多煩惱?少修五百年? 這是偏見! 佛經裡這些女人的真實故事, 證明炒菜、點燈都會開悟!  

 • 就是這樣─《了義大手印祈願文》釋論

  就是這樣─《了義大手印祈願文》釋論

  電子書售價:NT$ 288

  修行傳家寶 第三世大寶法王這個祈願文,就是噶舉自宗道次第, 是黃金珠鬘傳承的壓卷之作, 大手印道的見、修、行、果,完整包含其中, 對相信自心本性力量的修行人,這是傳家寶。  

 • 心心相印,就是這個!《恆河大手印》心要指引

  心心相印,就是這個!《恆河大手印》心要指引

  電子書售價:NT$ 285

  當帝洛巴尊者與噶千仁波切兩位大師一攜手,會發生什麼事?  

 • 收拾書包成佛去!:達賴喇嘛給初發心修行人的第一個錦囊

  收拾書包成佛去!:達賴喇嘛給初發心修行人的第一個錦囊

  電子書售價:NT$ 360

  佛陀的法教,賦予我一生無窮無盡的內在力量,  這個令人解脫的方法, 任何有意學習、修持離苦之道, 進而實現人類潛能的人,都能獲得! ~達賴喇嘛  

 • 南亭和尚全集(十三):── 南亭和尚年譜

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(十二):── 南亭和尚自傳

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(九):── 一般佛學(四);法語類;序跋類

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(八):──一般佛學(三)南亭小啟、「今日佛教」佛學問答、「大眾日報」佛學問答

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(七):── 一般佛學(二) 人之生也、我們對自身應有一種觀察、十宗概要

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(三):── 經藏學(三) 般若波羅蜜多心經講義、仁王護國般若波羅蜜多經要解、仁王護國般若波羅蜜多經大意、仁王護國般若波羅蜜多經解

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(十一):──世學類:評論(二) ;結緣類:手札、紀念文

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(十):──教育、評論(一)如何健全佛教教育、德育課本

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(六):── 一般佛學(一) 釋教三字經講話

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(五):── 律藏學、論藏學、聖賢集撰研究、華嚴專文

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(四):── 經藏學(四) 阿彌陀經語體文縮寫、佛說阿彌陀經講話、華嚴經淨行品講義、華嚴部支流經典提要評語、經藏學短文

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。 二十八歲往來上海、常州、鎮江、無錫...

 • 南亭和尚全集(二):──經藏學(二) 八大人覺經講義、十善業道經講話、大寶積妙慧童女經講話

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 南亭和尚全集(一):──經藏學(一) 佛說孛經鈔講話

  電子書售價:NT$ 0

  南亭法師,內號滿乾,別號雲水散人,法諱曇光,江蘇泰縣人,俗姓吉,生於1900年。十歲,於泰州營溪觀音禪寺出家,師事文心、智光二長老,二十一歲於常州天寧寺受戒,二十四歲考入安慶迎江寺佛學院,親炙常惺法師,寢饋於華嚴五教儀,成唯識論,因明入正理論諸科,慧學大進。  

 • 佛陀的聖弟子傳1

  佛陀的聖弟子傳1:佛法大將舍利弗‧神通大師目犍連

  電子書售價:NT$ 168

  本書《佛法大將舍利弗‧神通大師目犍連》是巴利佛典【佛陀的聖弟子傳】系列套書的第一冊。主要介紹佛陀身邊的兩位上首弟子,一位是以「大智慧」著稱的舍利弗尊者,另一位是以「神通」著稱的目犍連尊者。佛陀曾比喻舍利弗就如母親,清楚地組織教法,並詳細分析它的內容,讓弟子們在解脫道上出生,敦促他們達到入流果。然後,...

 • 特價
  印心.超生

  印心.超生:禪宗第八十五代宗師 悟覺妙天禪師的慈悲行誼與智慧開示

  電子書售價:NT$ 250

  禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師,祂在中國禪宗佛教史上,是繼六祖慧能大師之後,一位繼往開來、承先啟後的歷史性的關鍵人物,祂做了歷代祖師沒有完成的事,祂把禪宗普及發揚光大,讓更多人認識什麼才是世尊留下,「不立文字,教外別傳,一世成佛,禪宗印心大法」,祂把人間道場,變成天上淨土,推廣建立到台灣每個城鎮交通...

 • 4
  八大人覺經

  八大人覺經

  電子書售價:NT$ 0

  後漢沙門安世高 譯 為佛弟子,常於晝夜,至心誦唸八大人覺: 第一覺悟:世間無常;國土危脆,四大苦空,五陰無我,生滅變異,虛偽無主,心是惡源,形為罪藪,如是觀察,漸離生死。 第二覺知:多欲為苦;生死疲勞,從貪慾起,少欲無為,身心自在。 第三覺知:心無厭足,唯得多求,增長罪惡;菩...

 • 禪妙

  禪妙:生命靈性的幸福起手式

  電子書售價:NT$ 350

  生活中體現自在,萬事萬物輕鬆看待! 正知見,自我覺察,煩惱解脫。 【定心・靜坐・禪修入門參考書】

 • 撥雲見月

  撥雲見月:禪修與祖師悟道故事

  電子書售價:NT$ 250

  念念真心,直尋本性, 讓禪修遍一切處,晝夜六時,恆時用功,以擦亮這顆靈光獨耀的本覺心! 資訊爆發的時代,人們總是無時無刻接收著難以數計的訊息,快速求新求變的年代,也默默培養了紛擾雜亂的心緒。也因此,寧靜、自在、安然的心境,在此時此刻卻顯得更重要而彌足珍貴。

 • 5
  空行法教

  空行法教:蓮師親授空行母伊喜.措嘉之教言合集

  電子書售價:NT$ 182

  《空行法教》是選自數種伏藏的教言合集,是蓮師於西元九世紀住在西藏時所傳下的實修口訣。

 • 三論宗吉藏大師合集 J001.《中觀論疏》新編

  三論宗吉藏大師合集 J001.《中觀論疏》新編

  電子書售價:NT$ 300

  釋吉藏撰 僧睿是魏群長樂人也,少出家依僧賢法師為弟子,嘗聽中山康僧朗講,每興譏難,師深相秤述。年二十四,歷遊名邦,常弘講說,方簡高潔。一方云:芳簡高結,冰霜摻操。 什至長安,因從請業,門徒三千,入室唯八,睿為首領。文云:「老則融、睿,少則生、肇。」什歎曰:「傳吾業者,寄在道融、曇影、僧睿乎!」什...

 • 淨土聖賢錄 新編

  淨土聖賢錄 新編

  電子書售價:NT$ 199

  淨業學人彭際清記 一、凡錄往生者,祗載支那著述,至經論所明淨教緣起,多從闕略。譬之治河不由積石,導江不自岷山,既昧其原,其流將壅。茲首標教主,著所宗也;次觀音、勢至,明有輔也;普賢、文殊,左右遮那,而同讚西方,同揚淨業,故知十方諸大菩薩莫不以淨土為歸矣。至如西天諸祖及諸論師,即不盡著往生之驗,而既...

 • 《釋淨土群疑論》新編

  《釋淨土群疑論》新編

  電子書售價:NT$ 199

  問曰:佛有幾身?淨土有幾種? 釋曰:佛有三身,土有三土。 三身者: 一、法性身; 二、受用身; 三、變化身。 土有三種者: 一、法性土; 二、受用土; 三、變化土。 法性身居法性土,受用身居受用土,變化身居變化土。 法性身上俱以真如清淨法界以為體性,如《般若》說:「彼如來妙體即...

 • 慢慢走,快快道

  慢慢走,快快道:宗喀巴大師〈三主要道〉釋論講記

  電子書售價:NT$ 210

  一切佛經之精髓 佛陀八萬四千法的核心 藏傳佛教格魯派始祖—— 宗喀巴大師的〈三主要道〉 是通往成佛之路的終極之道

 • 4.3
  獄見佛陀

  獄見佛陀:在最痛苦的時候,也能得到幸福與喜悅,23個見證奇蹟的故事

  電子書售價:NT$ 253

  受苦是一種自我選擇, 當你緊抓不放,就會一直與你同在! 一行禪師弟子寫給每一個被心念和身體禁錮的人: 幸福喜悅是真理,你不需要做任何事就能得到。   即使處在最暗黑的場域, 人們還是可以活得幸福、自由, 因為苦痛不僅會產生,也會消逝, 只要它被看見,就是解脫的開始。  

 • 5
  修行的第一堂課

  修行的第一堂課

  電子書售價:NT$ 203

  「在本書裡,我向你們貢獻出西藏傳統中寶貴的技巧。如果你在每日的修行中實行這些技巧,它們便會帶領你走向心的平靜。當心智得到平靜,煩躁和煩惱便會自然消退,你將享受到更多的快樂。」──達賴喇嘛 ★達賴喇嘛超越時空的燦爛智慧,為所有遭逢困頓的人,指引解脫法門。 ★每章末附「日常修行摘要」,提供最權威...

 • 愛是勇者的遊戲

  愛是勇者的遊戲:阿噶巴仁波切對於愛與真理的探索

  電子書售價:NT$ 231

  用樸素的語言,談論真相、美、信念、痛苦、祈禱、當下等問題。 祈願所有讀者都能成為一個放鬆、自在、清淨且充滿智慧的勇士。 你眼中的生活不再是障礙和煩惱,而是一場歡樂的遊戲。

 • 5
  癌症非絕症

  癌症非絕症:實用生活寶典

  電子書售價:NT$ 0

  編寫實用生活寶典的目的,主要是幫助沒有能力了解經典、改變生活的人;或只知求神問佛,又得不到實質幫助的人。我們提供事項上﹃做﹄的方法,在面對逆境時心靈上就有支柱,而不會恐慌。這樣的濟世法門不但是可廣為救濟眾生,更是初機學人的入門工具。最後讓我們學習佛陀的精神自證利他,願大家同享安樂共成佛果。

 • 伏藏傳奇:蓮花生大士全傳(全套三冊)

  伏藏傳奇:蓮花生大士全傳(全套三冊)

  電子書售價:NT$ 599

  蓮花生大士曾預言:當鐵鳥升空時,是密法廣布人間的時代…… 就在此刻,開啟蓮花生大士的祕密寶藏,照見超越時空的安住心法 ★要了解藏傳佛法,就必須了解蓮花生大士 ★最完整的蓮師傳,最離奇壯闊的大師行誼

 • 佛法科學總集:廣說三藏經論關於色心諸法之科學論述(兩冊)

  佛法科學總集:廣說三藏經論關於色心諸法之科學論述(兩冊)

  電子書售價:NT$ 800

  《佛法科學總集》上下冊集結了三藏經典中有關色心諸法之科學論述,其內容含攝現代科學中之形式邏輯、知識論、心理學、語言學、腦神經科學、天文學、宇宙論及時空理論種種研究範圍,除了廣說佛法中對於世間諸法之如實觀察,更有助於佛法科學與現代科學之間的會通交流。

 • 4
  利益安樂地藏王

  利益安樂地藏王:實用生活寶典

  電子書售價:NT$ 0

  編寫實用生活寶典的目的,主要是幫助沒有能力了解經典、改變生活的人;或只知求神問佛,又得不到實質幫助的人。我們提供事項上﹃做﹄的方法,在面對逆境時心靈上就有支柱,而不會恐慌。這樣的濟世法門不但是可廣為救濟眾生,更是初機學人的入門工具。最後讓我們學習佛陀的精神自證利他,願大家同享安樂共成佛果。

 • 停心:停止時間 活出自己

  停心:停止時間 活出自己

  電子書售價:NT$ 220

  心道法師實修多年,不曾間斷,對佛法的精要「停心」以及禪修之法,有著深刻的體悟與見解。你將在心道法師質樸的文字中,領會禪修的奧妙,從覺知中找回清明覺醒的心性。

 • 5
  禪修密中秘

  禪修密中秘

  電子書售價:NT$ 179

  有關禪法的修煉過程,稱為禪修。 未來佛宗教的信眾,在修煉“青陽禪法”、在念誦“拜通青陽身外身”時,列祖列宗的“空法身”與青陽身外身以及諸教衛,均會在一瞬間到達修煉者頭上或身邊,為修煉者加持靈氣、提供幫助,從而使修煉者達到事半功倍的效果。 人,活在這個世界上,無論做什麽事,都要有技巧。 只要掌握技...

 • 5
  走出現代佛教誤區

  走出現代佛教誤區

  電子書售價:NT$ 239

  揭示佛教真諦,公布宇宙運作真相,您一定想瞭解流傳了 2500 多年的佛法本義⋯⋯ 為何人死後靈魂必須在七七四十九天之內進入下一個身體? 何謂 “本命住宅”? 什麼是 “代理佛”? “天魔” 的真實角色是什麼? 財運、健康及命運又是如何改變的? 難以解釋的宇宙奧秘,盡在未來佛宗教的宇宙觀⋯⋯ 您可...

 • 4
  達摩指玄寶錄(繁體版)

  達摩指玄寶錄(繁體版)

  電子書售價:NT$ 0

  此《達摩指玄寶錄》是透過扶乩,並在沙盤上用中文寫出。此《達摩指玄寶錄》是由台中聖德寶宮出版,並免費翻印流通。 此《達摩指玄寶錄》電子書是由黃保發重新編輯,黃保發在悟道後著作了得道領悟參考書名為 得道 0-1-還原(中文繁體版),心境(中文繁體版),THE TRUTH (Disciples Advi...

 • 5
  歸零,遇見真實:一位行腳僧,1648個「向內朝聖」的日子

  歸零,遇見真實:一位行腳僧,1648個「向內朝聖」的日子

  電子書售價:NT$ 299

  住持數座寺院、在全球擁有上百個禪修中心,被譽為當代禪修大師的詠給・明就仁波切於2011年六月秘密出走,展開四年半被稱為「自我自殺任務」的遊方閉關。 故事從明就仁波切的溜出自己寺院的大門,朝向未知旅程的那晚開始。此舉的動機是想要拋開界定其人生的各種頭銜和地位,並探索自己存在的最深層、最隱藏面向。...

 • 白話《菩提道次第廣論》

  白話《菩提道次第廣論》

  電子書售價:NT$ 400

  以二十一世紀語言 重新詮釋十四世紀佛學鉅著 最淺顯易懂的《菩提道次第廣論》白話版 所有佛教徒都應深入實修的寶典

 • 4.5
  聞思修禪話集

  聞思修禪話集:禪宗公案系列

  電子書售價:NT$ 0

  禪就是「悟」,是一種無法用語言、文字來說明形容的內證體驗。禪直指人心,直截了當為人點出生命的真相。 禪宗公案是古代禪師們的開悟過程,內容精采絕倫,有棒喝交加、抑或搞笑不斷的教學手段;有特立獨行的行徑;有答非所問的言語機鋒;有說東答西的悟境勘驗;高手過招,電光石火之間,精妙盡出。 禪宗公案裡禪師們的悟...

 • 蓮師心要建言

  蓮師心要建言:蓮花生大師給予空行母伊喜‧措嘉及親近弟子的建言輯錄

  電子書售價:NT$ 245

  蓮花生是金剛乘的根本上師。由於蓮花生廣大的悲心與智慧,他指示其主要弟子伊喜.措嘉為了未來的修行者,要將伏藏珍寶埋藏起來,好使這些珍藏在預定的時間被掘取出來。這份忠告的意圖,是要讓所有的個體親自運用在一切境況中。對於真誠想要追隨一條心靈道路的人而言,本書是一個包含著有效真理的經典作品。